INFORMACIJE ZA PROJEKTANTE

SISTEMI DOJAVE POŽARA

Ručni javljači

Ručni javljači

Ručni protivpožarni javljači su neophodna komponenta bilo kog protivpožarnog sistema. To su uređaji sa najvišim nivoom aktivacije i njihov režim rada dovodi do aktivacije alarma. Iz tog razloga se kod konvencionalnih sistema ručni javljači montiraju u odvojenim zonama.

Aktivacija ovih uređaja se vrši pritiskom na dugme ili valjanjem plastične komponente koja se nalazi u njima. Kod nekih modela se dugme nalazi iza staklenog dela, koje je potrebno razbiti da bi se alarm aktivirao. Staklo se po savremenoj tehnologiji pravi od materijala koje ne izaziva povrede. Najčešće se koristi ručni javljač sa fleksibilnim plastičnim elementom koji se nakon resetuje posebnim ključem.

Sve komponenete sistema dojave požara moraju biti snabdevene LED indikatorom, da bi pokazivale svoj status. Adresabilni ručni javljači imaju ugrađen mikroprocesor, a među njima postoje modeli sa ugrađenim izolatorom kratkog spoja. U praksi se koriste ručni detektori predviđeni za posebne namene - eksplozivno otporni, vodotporni, itd.

Možemo da klasifikujemo ručne javljače u nekoliko kriterijuma:

  Konvencionalni Adresabilni
Za standardne aplikacije CCP-E HCP-E
Vodootporni CCP-W BGU-E(PS) HCP-W
Eksplozivno otporni CCP-E-IS