INFORMACIJE ZA PROJEKTANTE

SISTEMI DOJAVE POŽARA

Ръчни пожароизвестители>> Конвенционален ръчен пожароизвестител  HCP-E

Аналогов адресируем ръчен пожароизвестител HCP-E

Описание на продукта и технически характеристики

HCP-E е адресируем ръчен пожароизвестител с нечуплив пластмасов елемент, захранван от адресния кръг и заемащ един адрес. Предназначението му е при активиране да  изпрати сигнал до контролния панел за незабавна активация на алармените изходи. Позволява бърз отговор от контролния панел след активирането му.

Adresabilni ručni javljač HCP-E je snabdeven saLED indikatoro, който може да работи в 2 режима: премигващ/непремигващ. Разполага с 2 терминала за лесно свързване с кръга. Pokreće funkcije testa centrale, preko funkcije testa centrale, moguća je provera funkcionisanja uređaja pomoću plastićnog kljuca na centrali i възстнанови položaj nelomljenog elementa

HCP-E je dostupan u dve boje – crvena i žuta. Postoje vodootporne verzije ovog modela: ručni požarni javljač stepena zaštite IP67 i detektori sa ugrađenim izolatorom kratkog spoja u IP54 zaštiti HCP-E  može da bude dostavljen i sa staklenim elementom umesto plastičnog . Ima mogućnost nadgradne montaže (kutija SR-2T – se dodatno nudi) ili da bude ugradne montaže.

Proiizvod je potpuno kompatibilan sa analogno adresabilnim ESP Hochiki protokolom, predstavlja metod prenošenja informacija putem digitalne komunikacije. Adresira se pomoću ručnog programatora TCH-B100 zadaju se samostalne adrese od 1 do 127, koje su čuvaju u detektoru i kasnije mogu biti promenjene.

Adresabilni ručni javljač HCP-E se proizvodi po evropskom standardu EN54, i poseduje sertifikat LPCB.

Tehničke karakteristike:

Radni napon

17 - 41Vd.c.

Niskoenergetski režim

90mA

Režim stanja mirovanja

220mA

Režim alarmnog stanja

5mA

Metod prenosa podataka

Digitalna komunikacija - ESP protokol

Radna temperatura

от -10ºC до +50ºC

Temperatura skladištenja

от -30ºC до +60ºC

Maksimalna vlažnost

95% RH bez kondenza (при 40ºC)

Stepen zaštite od prašine i vlage

IP24

Težina (g) i razmera (mm)

HCP-E napravljen: 110g / 89x93x27.5 mm

HCP-E zidna montaža (sa kutijom SR-2T):

161g / 89x93x59.5 mm

Vrste proizvoda

Adresabilni ručni javljač HCP-E Hochiki se nudi u dve boje: crvena i žuta. Postoje vodootporne verzije proizvoda sa primenom u prostorijama sa visokom vlažnošću, odnosno korišćenje javljača sa stepenom zaštite IP67 i ugrađenim izolatorom kratkog spoja sa stepenom zaštite IP54. HCP-E može da bude ponuđen sa staklenim elementom umesto plastičnog.Ima mogućnost nazidne montaže (sa kutijom SR-2T – koja se nudi odvojeno) ili da bude nadgradna montaža.

Dostupno u sledećim modelima:

HCP-E

crvene boje

HCP-Y

crvene boje

BGU-E(PS)

zaštićen od zapljuskivanja vodom,sa izolatorom petlje, srvene boje

HCP-W

vodootporan, crvene boje

Projektovanje i montaža

Čovek ne treba da se kreće duže od 45m po evakuacionom putu da bi dosegao do ručnog javljača požara.

Ručni javljač se montira pri svakom evakuacionom prostoru oko vrata
 
Pogodan za montažu u prostorijama sa povišenom vlađnošću ili zapljuskivanjem vode.

Ručni javljač požara treba da bude pozicioniran na visini 1.4m (+/- 200mm) от пода.
 

Kompatibilni proizvodi

Kompatibilne centrale:

Ručni javljačHCP-E može da bude povezan sa svim adresabilnim centralama   Podržava ESP Hochiki protokol za komunikaciju, uključujući i one koje nudi „Sectron” doo Kentec (Kentec) i NSC (Nemačka):

Адресируеми контролни панели Kentec, серия Syncro AS / AS Lite

Адресируеми контролни панели Kentec, серия Syncro AS Listec

Адресируеми контролни панели Kentec, серия Syncro

Modularne adresabiln centrale NSC, serija Solution F1

Modularne adresabilne centrale NSC, serije Solution F2

Drugi proizvođači centrala, sa podrđkom ESP Hochiki protokola su kompanije iz Velike Britanije Kidde Fire Protection, Advanced Electronics, Control Equipment i dr.

Dodaci

Široki raspon Hochiki proizvoda za lakše održavanje i povećanje pouzdanosti osnovnih proizvoda, koji se mogu adresirati kao izvšne funkcije. Ručni javljač HCP-E е съвместим със следните аксесоари на Hochiki:

 Portabl adresabilni programator TCH-B100
Uređaj za testiranje pre puštanja u rad TE-LCT
 Simulator adresnih petlji TE-TLE
 Kutija za montažu SR-2T

Važeća dokumentacija

ISO 9001:2000 proizvođača
Sertifikati: EN54, част 11 - LPCB
Potvrda o usaglašenosti
Stručno mišljenje o НСПАБ
Brošura proizvoda