INFORMACIJE ZA PROJEKTANTE

SISTEMI DOJAVE POŽARA

Korisna dokumentacija>> Potvrda o usaglašenosti>>

Potvrda o usaglašenosti

Potvrde o usaglašenosti za centrale

Potvrda o usaglašenosti za centrale Kentec Syncro

Potvrda o usaglašenosti za centrale NSC Solution F1

Potvrde o usaglašenosti za detektore

Potvrda o usaglašenosti za konvencionalne dimnooptičke detektore Hochiki SLR-E3, SLR-E-IS, SLK-EN

Potvrda o usaglašenosti za konvencionalne temperaturne detektore Hochiki DCD.AE3, DCD-CE3, DFJ-AE3, DFJ-CE3

Potvrda o usaglašenosti za analogno-adresabilne dimnooptičke detektore Hochiki ALN-E

Potvrda o usaglašenosti za analogno-adresabilne dimnooptičke detektore Hochiki ACB-E, ACB-EW

Potvrda o usaglašenosti za analogno-adresabilne kombinovane detektore Hochiki ACA-E

Potvrda o usaglašenosti za reflektujuće dimne detektore Hochiki SRA-ET

Potvrda o usaglašenosti za   bim detektore dima Hochiki SPC-ET

Potvrda o usaglašenosti za  infracrvene plamene detektore Hochiki IFD-E

Potvrde o usaglašenosti uređaja za detekciju

Potvrda o usaglašenosti za adresabilne osnove sa izolatorom petlje   Hochiki YBO-R/3(SCI)

Potvrde o usaglašenosti za ručne javljače požara

Potvrda o usaglašenosti za konvencionalne ručne javljače Hochiki CCP-E

Potvrda o usaglašenosti za analogno-adresabilne ručne protivpožarne javljače Hochiki HCP-E

Potvrde o usaglašenosti za adresabilne ulazno-izlazne module

Potvrda o usaglašenosti za analogno adresabilne module sa dva ulaza CHQ-DIM

Potvrda o usaglašenosti za analogno adresabilne module sa dva relejna izlaza CHQ-DRC

Potvrda o usaglašenosti za analogno adresabilne module sa dva sirenska izlaza CHQ-DSC

Potvrda o usaglašenosti za analogno adresabilne module sa jednom konvencionalnom zonom CHQ-SZM

Potvrda o usaglašenosti za analogno adresabilne module sa dve konvencionalne zone CHQ-Z

Potvrda o usaglašenosti za analogno adresabilne module sa dve konvencionalne zone eksplozivno otporni CHQ-Z(IS)

Potvrda o usaglašenosti za analogno adresabilne module sa jednim relejnim izlazom CHQ-MRC

Potvrde o usaglašenosti za svetlosno-zvučnu signalizaciju

Potvrda o usaglašenosti za svetlosni indikator SEC-RI

Potvrda o usaglašenosti adresabilne sirene HOCHIKI CHQ-WS2

Potvrda o usaglašenosti za osnovu za adresabilnu sirenu-modul HOCHIKI YBO-BS

Potvrda o usaglašenosti adresabilnu sirenu-modul  sa lampom HOCHIKI YBO-BSB

Potvrda o usaglašenosti za sporogorive kablove

Potvrda o usaglašenosti za sporogorive kablove ELAN, GR3 2x0,5 mm2

Potvrda o usaglašenosti za sporogorive kablove ELAN, GR3 2x1,0 mm2