INFORMACIJE ZA PROJEKTANTE

SISTEMI DOJAVE POŽARA

Sporogoreći kablovi za povezivanje protivpožarnih sistema

Kablovi

U zavisnosti od vrste sistema detekcije i dojave požara (konvencionalni i adesabilni) i sprovođenje razmene informacija koriste se različiti kablovi. Proizvođači centrala ukazuju na zahteve za kablove na svojim panelima, uključujući i odeljak za žice i maksimalne dužine.

U slučaju požara, kablovi koji su mu izloženi, moraju da budu u funkciji jos jedan vremenski interval (najmanje 30min.) i moraju biti zaštićeni od vatre – da su sporogoreći. Poslednje se postiže posebnom izolacijom kablova. Sporogoreći kabl se koristi za međuvezu svih elemenata sistema.

Prilikom kabliranja elemenata sistema dojave požara, moraju se koristiti sporogoreći kablovi , koji mogu da osiguraju pravilan rad elemenata sistema u slučaju požara.

Kod adresabilnih sistema detekcije i dojave požara potrebno je obezbeditit vatrootporne kablove većeg poprečnog preseka.(1 mm²) za razliku od konvencionalnih sistema (0,5 mm²).

Sectron u svojoj ponudi ima sporogoreći kabl za sisteme detekcije i dojave požara, proizvođača ELAN.

Korisna dokumentacija

Potvrda o usaglašenosti  proizvođač

Brošura proizvoda