INFORMACIJE ZA PROJEKTANTE

SISTEMI DOJAVE POŽARA

Sistemi za glasovna obaveštenja>>

Sistem za glasovno obaveštavanje pri požaru

Predstavlja samostalno funkcionalan sistem, dizajniran tako da emituje glasovne požarne poruke. Ovi sistemi dobijaju alarmni signal od sistema dojave požara , sa kojim su u vezi, usled čega automatski prosleđuju signalne tonove , i zatim emituju jednu ili dve gotove sačuvane poruke. Pogodni su za velike objekte i objekte od javnog značaja, kao što su veliki magacini, hoteli, bolnice, biznis centri i dr.

Glasovni sistemi omogućavaju otkrivanje i intervencija zaštićenih soba, gde je potrebno brzo reagovati. Ovo je posebno važno kada je potrebno da evakuacija bude izvedena u nekoliko faza.

Ovi sistemi se sastoje od kontrolne centrale koja podržava linije za komunikaciju sa zvučnicima. Preko kontrolne centrale je moguće povezati i mikrofon, kojim se direktno mogu prenositi glasovna obaveštenja. Moguće je i dalje povezivanje dodatnih panela,koji su povezani na centralni panel.

Pri normalnim uslovima, sistem upozorenja na požar, može biti opšte namene - reklama, zvuk, instant poruke, obaveštenja.

Sistemi za glasovna obeveštenja Firevac