INFORMACIJE ZA PROJEKTANTE

SISTEMI DOJAVE POŽARA

Ručni javljači>> Konvencionalni ručni javljač BGU-E(PS)

Analogno adresabilni ručni javljač požara sa ugrađenim izolatorom petlje, vodootporan  BGU-E(PS)

Opis proizvoda i tehničke karakteristike

BGU-E(PS) je adresabilni ručni javljač požara, vodootporana  (stepen zaštite IP54) sa ugrađenim izolatorom petlje. Proverava se opseg adresa i uzima se jedna adresa. namera je da se pošalje signal kontrolnoj tabli nakon ručnog aktiviranja za neposrednu aktivaciju alarmnog izlaza. Pogodan za upotrebu u prostorijama sa visokom vlažnošću i zapljuskivanja vode.

Adresabilni ručni javljač BGU-E(PS) je opremljen sa dve boje LED svetiljka za indikaciju alarma i/ili kratkog spoja. Dostupan u crvenoj boji

Proizvod je potpuno kompatibilan sa analogno adresabilnim Hochiki protokolom,predtsavlja način prenošenja informacije putem digitalne komunikacije. Adresira se lektronski, pomoću ručnog programatora TCH-B100 se zadaje samostalna adresa od 1 do 127, koja se vezuje za uređaj i nakandno se može menjati.

BGU-E(PS) се произвежда в съответствие с VdS стандарт.

Технически характеристики:

Radni napon

17 - 31Vd.c.

Ток в нискоенергиен режим

90mA

Ток в икономичен режим

100mA

Ток в състояние на покой

250mA

Ток при пожарна аларма BGU-E(PS)

620mA (ако не е включен LED)

Ток на изолатора по време на алармено събитие

8mA

Максимална стойност на постоянният ток

1A

Метод на предаване на данни

Цифрова комуникация - ESP протокол

Работна температура

от -10ºC до +50ºC

Температура на съхранение

от -30ºC до +60ºC

Максимална влажност

95% RH без конденз (при 40ºC)

Степен на защита от прах и влага

IP54 (устойчивост на пръски)

Цвят на корпуса

Червен

Тегло (g) и размери (mm)

240g / 120x125x35 mm

Opcije proizvoda

BGU-E(PS)

Vodootporni,sa ugrađenim izolotaorom petlje, crvene boje

Smernice za projektovanje i montažu

Čovek ne treba da se kreće duže od 45m evakuacionim putem,da bi pristupio ručno, javljaču požara.

Ručni javljači su montirani u svakom delu hitnih vrata
 
Подходящ е за приложение в помещения с повишена влажност и разпространение на водни пръски.

Ръчният пожароизвестител трябва да бъде позициониран  на 1.4m (+/- 200mm) от пода.
 
 

Съвместими продукти

Съвместими контролни панели:

Ръчният пожароизвестител BGU-E(PS) с вграден изолатор на късо съединение и IP54 може да бъде свързан към всички адресируеми  контролни панели, поддържащи ESP Hochiki протокол за комуникация, включително предлаганите от „Сектрон” ООД панели на Kentec (Великобритания) и NSC (Германия):

Адресируеми контролни панели Kentec, серия Syncro AS

Адресируеми контролни панели Kentec, серия Syncro AS Listec

Adresabilne centrale Kentec, serija Syncro

Moduli adresabilnih centrala NSC, serija Solution F1

Moduli adresabilnih centrala NSC, serija Solution F2

Ostali proizvođači centrala, podržavaju ESP hochiki protokol su Kidde Fire iz Velike Britanije, Advanced Electronics, Control Equipment i dr..

Dodaci

Širok opseg opreme uključuje Hochiki uređaje za olakšavanje održavanja i povećanje pouzdanosti glavnih proizvoda.Ručni javljač požara BGU-E(PS) je kompatibilan sa Hochiki protokolom:
Portabl adresabilni programator TCH-B100
Uputstvo za testiranje pre puštanje sistema u rad TE-LCT
Simulator adresabilnih petlji TE-TLE

Relevantni dokumenti

ISO 9001:2000 proizvođača
Sertifikati: VdS
Deklaracija o usaglašenosti
Brošura proizvoda