INFORMACIJE ZA PROJEKTANTE

SISTEMI DOJAVE POŽARA

Software za sisteme dojave požara>>

Software

U opštim požarnim sistemima se koriste dve vrste software-a - za konfiguraciju i za daljinsko upravljanje i vizuelizaciju. U većini slučajeva takav je software povezan u adresabilni sistem   ,dok samo neki od konvencionalnih sistema imaju takve mogućnosti.

Software za konfigurisanje sistema dojave požara je namenjen da konfiguriše elemente sistema i njihove funkcije. Svaka komponenta sistema dojave požara može da bude konfigurisana da reaguje na preopredeljen način, onako kako mu je logički zadato. Taj software može da ima funkciju podešavanja osetljivosti detektora i javljača.

Software za daljinsku kontrolu i vizuelizaciju daje mogućnost povezivanja sa kontrolnom centralom koja se nalazi izvan zaštićenog objekta. pored pružanja osnovnih informacija o proizvodima, ovaj software može da poseduje i kontrolnu funkciju - – zaustavljanje zvučne signalizacije, uključenje/isključenje brave,Reset i dr.