INFORMACIJE ZA PROJEKTANTE

SISTEMI DOJAVE POŽARA

Software za sisteme dojave požara >> Konfiguracioni software Loop Explorer

Konfiguracioni software Loop Explorer

Konfiguracjom centrale Syncro se sprovodi kroz konfiguraciju programa Loop Explorer. Software se instalira na računar sa Windows ® XP-om, a za vezu između centrale i računara se koristi serijski RS232 port i kabl.

Konfigurisanjem je moguće programirati logičke funkcije, koje kombinuju ulaze ili zone, koje se zadaju radi podešavanje određenih radnji na izlazima. С Uzori i posledice se mogu koristiti i za aktiviranje izlaza ili grupe izlaza, kao odgovor na odabrane ulazne uslove.

Loop Explorer omogućava pojedinačno podešavanje detektora u različitim periodima dana (Dan/Noć režim), Podešavanjem vremena za sistem kalibracije, podešavanja  mrežnog interfejsa i individualno konfigurisanje svakog izlaza. Takođe može da se izvrši individulano programiranje svake adresabilne sirene/grupe sirena, da bi se regulisala jačina zvuka, različiti tonovi za različite događaje, jednostepeno ili dvostepeno odlaganje, suzbijanje individualnih ili grupnih sirena. Svaki sirenski lanac može biti konfigurisan nezavisno.

Ulazi se mogu koristiti ne samo za prijavu požara ili kvara, kao i praćenje statusa spoljnog požarnog sistema,

Izlazi se mogu konfigurisati za aktiviranje sirena i stroba, takođe i za zaključavanje   automatskih vrata, požarnih vrata, ispiпожарни врати, aspiracione sisteme itd.

Loop Explorer - software za konfiguraciju centrala Kentec Syncro