INFORMACIJE ZA PROJEKTANTE

SISTEMI DOJAVE POŽARA

Software za sisteme dojave požara>> Grafički software Syncro Guide

Grafički software Syncro Guide

Požarne centrale Sincro mogu slati podatke i kontrolisati sistem Sinchro Guide, pružajući operativnu tačku za sve nastale događaje.

Moćni 32-bitni Program ima standardnu verziju rada na Windows Windows® 2000 ili XP.

Sistem pruža velike mogućnosti za vizualizaciju i konfiguraciju i krajnji korisnik može da ima arhitektonske prostorne planove, tekst, slike, zvučne informacije ili kombinaciju svega, gde se lakše vrši izolacija pojedinačnih delova sistema.

Sistem čuva istoriju prošlih događaja i takođe analizira podatke i trendove da bi se smanjili neželjeni alarmi.

Lakoća programiranja i korišćenja, sistema Syncro Guide daje ekonomično i efektivno rešenje za upravljanje i monitoring sistema detekcije i dojave požara.

Syncro GUIDE Repeater

Syncro GUIDE Repeater je dodatak na software za vizualizaciju i kontrolu Syncro GUIDE.

Kroz sistem GUIDE Repeater pojedinačni računari povezani u lokalnu mrežu imaju mogućnost praćenja i kontrole sistema za dojavu požara Syncro.

GUIDE Repeater je visoko podesiv i omogućava ponavljanje signala iz glavnog sistema GUIDE.