ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТАНТА

ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ

Пожароизвестителни панели и рипитери>> Рипитерни панели>> Рипитерни панели Syncro Focus

Syncro Focus

 

Този опростен и атрактивен рипитерен панел може да бъде свързан към мрежа Syncro, за да осигури допълнителен дисплей за визуализация.

Рипитерите Syncro Focus разполагат със същия широк дисплей като контролните панели Syncro и Syncro AS и осигуряват ясни и кратки съобщения за индикация.

Този рипитер е подходящ за допълнителни входове на сгради, пунктове за охрана или детски градини и представлява икономична алтернатива на пълнофункционалния рипитерен панел Syncro Response. Този продукт също така може да се използва за удължаване на мрежата над максималната дължина на кабелите.