INFORMACIJE ZA PROJEKTANTE

SISTEMI DOJAVE POŽARA

Požarne centrale i ripiteri Ripiteri

Ripiteri, paralelni tabloi, su dizajnirani da daju signale za Rad sistema u svakom trenutku ponavljanjem prikaza sa centrala.

Ripiteri,kao i centrale  se dele na dve grupe, a sve u zavisnosti od tipa sistemana koji se odnose :

Ripiteri za konvencionalne centrale:

Sigma CP-R

Kentec K3200

Ripiteri za Matrix 2000

Ripiteri za analogno adresabilne centrale:

Ripiteri Syncro Response

Ripiteri Syncro View

Ripiteri Syncro Focus

Ripiteri za Solution F1