INFORMACIJE ZA PROJEKTANTE

SISTEMI DOJAVE POŽARA

Požarni detektori> Analogno adresabilni dimnooptički detektor ALN-EN

Analogno adresabilni dimnooptički detektor ALN-EN

Opis proizvoda i tehničke karakteristike

ALN-EN je proizvod novije generacije dimnooptičkih detektora Hochiki. Odlikuje se povišenom osetljivošću visoko tehnološke dimnooptičke komore, kroz koju se vrši detekcija dima. Novi algoritam za obradu događaja su doveli do smanjenja pozadinske buke i minimiziranje lažnih alarma na minimum.

Detektor ALN-EN je niskoprofilnog dizajna, proizveden od polikarbonata i pokriva površinu od 112 m². Raspolaže sa dve srvene svetiljke sa 360stepeni pogledom LED dioda,koje prate aktivnost. Montira sena bazu posredstvom specijalnog zaklopnog mehanizma za spajanje. Dimnooptička komora dozvoljava postizanje visokog nivoa osetljivosti senzora. Pokretna je sa mogućnošću demontaže, koja omogućava lako čišćenje i zamenu.

Ovaj proizvod je u potpunosti kompatibilan sa analogno adresabilnim ESP Hochiki protokolom, predtsvalja metod prenosenja informacija podsredstvom digitalne komunikacije. Adresiranje se vrši elektronskim putem, korišćenjem ručnog programatora koji zadaje samostalnu adresu od 1 do 127, koja se upisuje u detektor i kasnije može biti zamenjena. Senzorsku aktivnost je moguće promeniti u centrali.

Dimnooptički detektori ALN-EN Hochiki se proizvode u skladu sa evropskim standardom EN54, deo 7 i sa sertifikatima LPCB i VdS.

Tehničke karakteristike

Radni napon

17 - 41Vd.c.

Niskoenergetski režim

120mA

Stanje mirovanja

400mA

Alarmno stanje

19mA

Metod prenosa podataka

Digitalna komunikacija - ESP protokol

Работна температура

от -10ºC до +50ºC

Temperatura skladištenja

от -30ºC до +60ºC

Maksimalna vlažnost

95% RH bez kondenza (при 40ºC)

Stepen zaštite od prašine i vlažnosti

IP42

Boja

Materijal

Slonova kost, bela i crvena

Polikarbonat

Težina (g)

90 g

Dijametar(mm) / Veličina (mm)

100mm/38mm

Varijante proizvoda

Dimnooptički detektor ALG-EN Hochiki se predlaže u tri boje: slonova kost, bela i crvena. Crna varijanta je idealna za mesta noću, kao što su bioskopi i noćni klubovi, клубове, gde je adekvatnije da se postave crni detektori.

Postoji opcija nabavke detktora čije LED diode ne svetle u procesu rada,ali svetle u slučaju požarne indikacije.

ALN-EN                    

boja slonova kost

ALG-EN (WHT)       

цвят бял

ALN-EN (BLK)        

boja crvena

Uputstvo za projektovanje i montažu

Dimnooptički detektori  su najrasprostranjeniji detektori. Pogodni su za ugradnju u prostorijama gde je se potncijalni požar odlikuje sporim sagorevanjem i većom količinom dima.
Preporučuju se za pokrivanje evakuacionih puteva,  , zbog  sposobnosti da detektuju optički gust dim, koji se lako može preventirati na evakuacionim putevima.

Detektori dima treba da budu pozicionirani tako da senzorski element stoji ne manje od 25mm i ne više od 600mm ispod površine plafona ili krova.
Dimnooptički detektori se montiraju na visini do 10.5 metara. Karakteristika mu je da pokriva do 112 kvm.
Pri projektovanju je potrebno obratiti pažnju da se obezbediti pokrivenost prostorija tako da se izbegnu "slepa područja".

U hodnicima koji su uži od 2m horizontalno rastojanje između detektora može da se poveća  oblasti ne treba da se preklapaju kao u bezbednosnim područjima. Kod hodnika koji su širi od 2m, potrebno je da se ispoštuju standardi prostorije

 

Potrebno je izbegavati montažu na manje od 1m od klimatizacionog/ventilacionog otvora. Pravila montaže su predstavljena na slici levo.

Dimnooptički detektori se montiraju na razdaljini od svetiljke.
Minimalno rastojanje je potrebno da bude dvostruka visina svetiljke.

Osnove sa izolatorom petlje, potrebno je da budu instalirane, za ograničavanje štetnog efekta u područjima čuvane oblasti od 2000m2. Jedna analogno-adresabilna petlja (krug) može da   obuhvati više od 10 000 kvm.

Konvencionalni detektori s emontiraju na standardnu osnovu YBN-R/3.

Osnova se povezuje, onako kako je prikazano na slici sa sporogorivim kablom sa minimalnim sekcijama preklapanja 1.0 kvm.

ALN-EN e koristi u prostorijama sa ambijentalnom temperaturom -10°C do +50°C i nivoom kondenzacije i vlažnosti od 10% do 95% RH.

 Izbegava se instalacija ALN-EN  na objektima sa :

  • visokom kondenzacijom;
  • korozivnim gasovima;
  • visokom prašinom i jakim vazdušnim strujama;
  • objekti sa postojećim barijerama da bi se sprečilo da protok vazduha dostigne detektor;
  • u opasnim područjima.
Instrukcije za montažu

Kompatibilni proizvodi

Kompatibilne centrale:

Dimnooptički detektori ALN-EN mogu biti povezane na sve adresabilne  centrale, podrška ESP Hochiki komunikacioni protokol uključujući i one koje nudi „Sectron” doo centrale Kentec (Velika Britanija) i NSC (Nemačka):

Adresabilne centrale Kentec Kentec, serija Syncro AS / AS Lite
Adresabilne centrale Kentec, serija Syncro AS Listec
Адресируеми контролни панели Kentec, serija Syncro
Modularne adresabilne centrale NSC, serija Solution F1
Modularne adresabilne centrale NSC, serija Solution F2

Drugi proizvođači centrala, koje podržavaju ESP Hochiki protokol kompanije iz Velike Britanije Kidde Fire Protection, Advanced Electronics, Control Equipment i dr.

Kompatibilne osnove:

Adresabilni dimnooptički detektori ALN-EN su kompatibilni sa svim montažnim osnovama Hochiki:

Standardna osnova za adresabilni detektor YBN-R3
Osnova sa izolatorom YBO-R/SCI

Адресируема основа-сирена YBO-BS (изисква основа YBN-R3 или YBO-R/SCI) – захранва се директно от адресния кръг и може да бъде комбинирана с детектор, като комбинацията заема само един адрес от кръга, индивидуални настройка на тона, осигурява удобство като заменя необходимостта от изнесена сирена за помещението.

Адресируема основа-сирена с флаш лампа YBO-BSB (изисква YBN-R3 или YBO-R/SCI) – индивидуална настройка на сирената и флаш лампата, три режима на работа – сирена, флаш лампа и комбинирано, захранва се директно от адресния кръг и може да бъде комбинирана с детектор, като комбинацията заема само един адрес от кръга, индивидуални настройка на тона, осигурява удобство като заменя необходимостта от изнесена сирена или светлинен индикатор за помещението, различни сигнали за различни алармени събития.

Аксесоари

Богатата гама от спомагателно оборудване на Hochiki включва устройства за улесняване на поддръжката и повишаване надеждността на основните продукти, сред които са адресируемите димооптични детектори. Към аксесоарите, съвместими с ALG-EN, се отнасят устройства за адресиране, демонтаж и тестване на детекторите, оборудване за симулация и въвеждане в експлоатация на адресни кръгове, комплект за детекция наличието на дим във вентилационни шахти и адаптори за монтаж.

Портативен адресен програматор TCH-B100
Устройство за демонтаж на детектори SOLO 200
Комплект за тестване и демонтаж на детектори SOLO 823
Симулатор на адресни кръгове TE-TLE

Адаптор за повърхностно окабеляване YBD-RA
Монтажен комплект за детекция на дим във вентилационни шахти SDP-2

Приложими документи

ISO 9001:2000 на производител
Сертификати: EN54, част 7 - LPCB и VdS
Експертно заключение от НСПАБ
Декларация за съответствие
Продуктова брошура