INFORMACIJE ZA PROJEKTANTE

SISTEMI DOJAVE POŽARA

Požarne centrale i ripiteri Moduli za proširenje požarnih centrala Kentec

Moduli za proširenje požarnih centrala Kentec

Za proširenje   osnovne funkcionalnosti požarnih centrala Kentec mogu da se koriste sledeći moduli:

Za konvencionalne požarne centrale:

Sirenski modul K461/S461

Kompatibilan sa svim požarnim centralama iz serije Sigma CP  sa verzijom software-a 3.0 ili novija.  Karakteristikemodula su:

 • Centrala sa dvožilnom serijskom vezom -  omogućava odabir za izvoz izvan centrale za udobnost instalatera/projektanta.

 • Do 7 sirenskim modula na jednom sistemu. Verzije napajanja 230V AC ili 24V DC 

 • Sposobnost za konfiguraciju  kao zone, 2-stepena ili opšti alarm

 • Svi izlazi su praćeni kratkim spojem ili otvorenim kolom

 • Individualna indikacija kratkog spoja ili otvorene zone

 • Potpuni nadzor kontrolnog modula centrale

 • Može se povezati serijski preko BUS-a drugim modulima ili ripiterima

 • Do 8 sirenskih izlaza(0.5A za svaki)

 • Ulaz prati stanje spoljnih napajanja

 • Može da bude montirano u kutiji centrale ili postavljeno u samostalnoj kutiji

 • Ukupna dužina kabla od glave centrale od poslednjeg ripitera ne treba da prelazi više od 1200m.

Kontrolni uređaji za sirenske izlaze

Kontrolni uređaji za sirenske izlaze obezbeđuju dodatnu kontrolu i napajanja sirenskih izlaza , kada su sirenski izlazi na centrali neadekvatni ili je potrebna dodatna snaga za sirene. Oni se vezuju za konvencionalni sirenski izlaz i pri neipsravnosti tih izlaza i snaga se pojavaljuje na kontrolnoj tabli.

Svi kontroleri imaju svoje samostalno napajanje PSU, i mesto za dve 7Ah baterije. Predviđeni sa indikacijom stanja i sirenskih izlaza. Dostupni su u samostalnoj kutiji, Sigma CP u različitim varijantama - 2, 4 ili 6-kanalni:

Modeli Opisi Napajanje PSU Baterija Dimenzija (mm)
K1725203 kontroler, 2 kanala 230V AC 4.0A 7Ah 500x355x108
K1725403 kontroler, 4 kanala 230V AC 4.0A 7Ah 500x355x108
K1725603 kontroler, 6 kanala 230V AC 4.0A 7Ah 500x355x108

 

Dodatna tabla Sigma K580

Dodatna ploča Sigma je kompatibilna sa kontrolnim panelima Sigma CP i ripiterima Sigma CP-R, podržava software-sku verziju V2.0  ili veću. Povezani su preko 2-žice RS-485 vezom sa centralama Sigma CP,na isti način su povezani i ripiteri. Do 7 takvih ploči ili kombinacija   dodatnih ploči, sirenskih ploči i ripitera mogu biti povezani, tako da ukupna dužina kabla od centrale do poslednjeg ripitera ne prelazi vise od 1200m.

Dodatna ploča Sigma raspolaže sa zajedničkim izlazima za požar i kvar, разполага с общи изходи за пожар и Неизправност, zonski izlazi za požar, relejni kontakti beznapona za daljinsku kontrolu drugih sistema, мимически панели i industrijske opreme. Dostupan u varijanti sa snagom od 230V(potrebna je samo dvo-žična veza od centrale) ili 24V DC (zahteva dvo-žičnu konekcijuи – snaga i prenos podataka). Može da bude dostavljeno u samostalnoj kutiji.

 

Za adresabilne požarne centrale:

Mrežna karta Syncro Net K555

Sa ovog modula je moguće uspostavljanje mreže do 64 kontrolenih tabli i ripitera Syncro i Syncro AS, dozvoljavajući informacije i događaje iz jednog pan ela koji se prenosi i na druge centrale. Ovo zahteva mrežnu karticu po svakoj centrali K555 mreža i serijski RS-485 veza sa maksimalnom dužinom od 1200m. Software Loop Explorer za konfiguraciju Kentec centrala i ripitera na mreži, mogu se programirati da zadovolje određen način različitih događaja u sistemu, svaka centrala može da zadaje različite akcije za aktivaciju test ređima i brave. Mreža vrši zaštitu od gubitka podataka zbog kvara uzrokovanog kratkim spojem ili otvorenom petljom.Pri kvaru sistem se izoluje i deli na nekoliko malih mreža, koj rade samostalno. Potrošnja mreže u normalnom radu je 40mA.

Komunikacioni modul K556

Komunikacioni modul K556 daje mogućnost daljinskog povezivanja sa centralom putem telefonske linije. Montira se u centrali i dolazi sa svim potrebnim kablovima i vezama.
Štaviše, komunikacioni modul, za povezivanje sa centralom iziskuje software Loop Explorer (verzija 3.0 ili novija), instaliran na kompjuteru, snabdeven donglom B2158 ili B2158USB za USB verziju.
Povezivanjem na centrali, korisnik može znati status na udaljenoj lokaciji, sistemom za praćenje događaja, izvođenjem pregleda od strane interfejsa virtuelnog panela ili da vrši konfiguraciju centrale. Struja potrošnje komunikacionog modula je 50mA.

Ulazno-izlazni modul MIOU

Modul MIOU raspolaže sa 8 optički izolovanih ulaza i 8 suvih kontakata, svaki od njih može da bude normalno otvoren, normalno zatvoren ili tip otvoreni kolektor Zauzima manje od 20% prostora, zahteva standardne ulazno-izlazne module i zamenjuje velike i skupe kutije, koje se koriste za takve aplikacije.

MIOU se koristi kada je potrebno da se koristi veći broj ulaza/izlaza i podržava Hochiki ESP protokol. Montira se na DIN šinu i nudi se u kutiji sa ili bez napajanja 750mA.

16 Ulazno-izlazni modul LIOU Lite

LIOU Lite omogućava 4 ulaza i 4 izlaza za adresabilnu petlju Hochiki i smešten je u kompaktnom kućištu. Može da zameni do 4 adresabilna modula, zauzima mesto jednog standardnog modula. Idealan je za sisteme gde je potrebno koristiti veći broj ulaza/izlaza u ograničenom prostoru.

Modul je moguće adresirati ručnim programatorom Hochiki, tako što mu se zadaje adresa jedna od 1 do 127. Svaki ulaz i izlaz može da bude konfigurisan različito za različite akcije, putem software-a.   Loop Explorer. LIOU Lite je sa ugrađenim izolatorom petlje е с вграден изолатор petlje, što dodatno smanjuje prostor i troškove. Podržava Hochiki ESP protokol i nudi se sa kutijom sa ili bez napajanja 750mA.

16-kanalni ulazno-izlazni modul K560

Ovaj modul omogućava dodavanje i praćenje statusa dodatnih uređaja, na ovaj način omogućava fleksibilan sistem sa različitim vidovima ulaza i izlaza radi zadovoljenja zahteva različitih objekata.
    Modul može biti povezan sa centralom Syncro AS/Syncro preko RS-485 veze sa dužinom maksimalno do 1200m. Može biti montiran u samoj centrali. U jednu centralu je moguće dodati do 32, 16-kanalnih ulazno-izlaznih modula (do 512 dodatnih ulaza/izlaza) ili kombinovanih relejnih modula, modula ta sirenske izlaze i konvencionalnih zona.
    K560 je snabdeven sa optički izolovanim ulazima i izlazima „Оpen collector”. ВSvaki od kanalana tog modula može da bude konfigurisan tako da секи от каналите на този модул може да бъде конфигуриsan kao jedan ulaz ili izlaz, za obavljanje različitih ulaznih akcija ili da reaguje na različite vrste izlaznih signala.като отделен вход или изход, да осъществява разнообразие от входни действия или да отговаря на различни видове изходни сигнали. Koriste se kod šematskih/tačkastih ripitera i kao ulazi kod industrijskih objekata. Potrošnja modula u normalnom stanju je 20mA.

Modul sa 8 relejnih izlaza K547

Fleksibilnost sistema za dojavu požara Syncro može da bude може да bude dodatno povećana dodavanjem relejnog modula K547, snabdeven sa 8 suvih relejnih kontakata.
Do 32 relejna modula mogu da budu povezani preko RS-485 veze sa kontrolnim panelom Syncro/Syncro AS, osiguravajući do 256 dodatnih relejnih izlaza. Mogu da budu u kombinaciji i sa 16-kanalnim ulazno-izlaznim modulima, 6-kanalnim sirenskim modulima i modulima sa 4 konvencionalne zone, čime se omogućava da Syncro sistem zadobvolji različite uslove.
Modul može biti montiran u samoj centrali. Модулът може да бъде монтиран и в самия контролен панел. Ove pločće se koriste pri neophodnosti za više relejnih izlaza - na primer za signaliziranje sa drugim sistemima ili centralama u industrijskim objektima. Svi izlazi mogu da budu programirani da rade samostalno da reaguju na preopredeljen način prema događajima i dešavanjima.

Modul za 6 sirenskih izlaza К546

Sisitem dojave požara Syncro može da dodaje još sirenskih izlaza kroz module K546. Raspolažu sa 6 praćenih sirenskih izlaza, 2 optički izolovana ulaza i 2 suva relejna izlaza.
     Do 32 sirenska izlaza je moguće povezati serijskom vezom RS-485 na centralu, pa se na takav način dodaje maksimum do maksimum 192 dodatna sirenska izlaza, sa 64 opšta ulaza i 64 opšta izlaza. Mogu da se kombinuju i sa 16-kanalnim ulazno-izlaznim modulima, 8-relejna ploča ili moduli sa 4 konvencionalne zone radi proširenja sistema Syncro, tako da je moguće zadovoljiti različite zahteve objekta. Modul može biti montiran u samoj centrali.
    Svaki sirenski izlaz može da bude programiran tako da radi samostalno odnosno da reaguje na preopredeljen načinВсеки от сиренните изходи може да бъде програмиран самостоятелно да реагира по определен начин shodno događaju. Potrošnja modula u normalnom stanju je 30mA.

Modul sa 4 konvencionalne zone K545

     Kroz ovaj modul je moguće dodati konvencionalne uređaje u adresabilni protivpožarni sistem Syncro. Podrava 4 konvencionalne zone, gde svaka podržava do 30 konvencionalnih detektora. Sa ovim modulom već izgrađeni konvencionalni sistem je moguće povezati u jedinstveni moderni adresabilni sistem i mrežu.
    Modul osigurava 4 sigurne konvencionalne linije, 2 sirenska izlaza,  relejne kontakte za požar i neispravnost, ulaz za neispravnost ulaz za samostalno prijavljivanje greske. Režim Fail safe omogućava aktivaciju sirenskih izlaza i ulaznih požarnih kontakata, ukoliko je veza sa centralom Syncro prekinuta.
    Do 32 modula sa konvencionalnim zonama se mogu povezait serijskom vezom RS-485 na centralu, gde se na takj način dobija do 128 konvencionalnih zona i 64 serenska izlaza. Mogu se kombinovati sa 16-kanalnim I/O modulima, 8-relejnim pločama ili sirenskim modulima radi proširenja sistema Syncro, da bi se na takav način islunili različiti zahtevi objekta.
    Modul može biti montiran u samoj centrali. Svi izlazi mogu biti konfigurisani tako da reaguju nezavisno u zavisnosti o različitih vrsta događaja. Potrošnja modula u normalnom stanju je 70mA.       

Kutija za ulazno/izlazne module

 Sa ovim kutijama instalater može da sastavi samostalni panel, koji sadrži ulazni-izlazni modul sa ili bez napajanja. С помощта на тази кутия инсталаторът може да състави самостоятелен панел, съдържащ входно-изходни модули с или без захранване. U standardnoj kutiji za module Syncro može da se postavi 3 od svakog ulazno-izlaznog modula Syncro bez napajanja i 2 modula u slučaju da je potrebno napajanje.

Dizajn i boja kutije, podobni su centralama i ripiterima Syncro i Syncro AS. Jednostavno je za instalaciju,gde se poklopac može lako otvoriti, i snabdevena je sa LED indikatorom na vrhu i ima sigurno mesto za bateriju. Postoje sledeći modeli:

Model

Opis

K16001M2

Syncro I/O kutija, bez napajanja

K16750M2

Syncro I/O kutija, sa napajanjem 750mA

K16250M2

Syncro I/O kutija, sa napajanjem 2.5A

K16400M2

Syncro I/O kutija, sa napajanjem 4.0A

 

Adresabilni sirenski kontroler

Adresabilni kontroler Syncro osigurava осигурява dodatnu kontrolu i napajanje za sirenske izlaze,kada sirena od centrale ne dobija neophodno napajanje.

Taj kontroler se sastoji od PSU napajanja i adresabilnog modula ta upravljanje sa 2, 4 ili 6 sirenska izlaza, postavlja se u metalnu kutiju sa ključem, koja odgovara centralama Syncro. U kutiji je osigurano mesto za dve baterije od 7Ah. Predviđeni su indikatori za status snage, a pri kvaru se signal šalje centrali Syncro. Izlazi na kontroleru se mogu programirati tako da vrše kontrolu ostilih delova sistema, gde su neophodni izlazi. Dostupni su sledeći modeli kontrolera sa Hochiki ESp protokolom:

Model

Protokol

Sirenski izlazi

PSU

H1725203

Hochiki ESP

2

2.5A

H1725403

Hochiki ESP

4

4.0A

H1725603

Hochiki ESP

6

4.0A

 

Vandalootporni poklopac za centralu i ripiter K18002

 Vandalootporni poklopac za centrale i ripitere Вандалоустойчивият капак за контролни панели и рипитери je pogodan za javne objekte, za koje je dostupnost do centrale ili ripitera ograničena, kada je potrebno da se izbegne povreda ili nedozvoljen rad sa sistemom. Izrađen od zatvorenog lima i raspolaže sa otvorom na prednjem panelu instrument table, sa bravom, što ga čini vrlo sigurnim.

Centrale moraju da budu dostavljeni sa takvim poklopcem, ili da dodatno imaju mogućnost montaže poklopca. Može da bude isporučen i u drugoj boji, osim standardne sive. Kompatibilan sa svim serijama centrala Syncro AS (kutija dimenzija M2), Sigma CP, Sigma CP-R i Sigma XT.