INFORMACIJE ZA PROJEKTANTE

SISTEMI DOJAVE POŽARA

Požarni detektori

Tačkasti detektori

Dimnooptički tačkasti detektori

Dimnooptički tačkasti detektori reaguju nakon širenje dima u sredinama, gde stalno prati klimatski svetlosni fluks u njemu. Detektor se aktivira kada se se pređe iznad određenog nivoa praga svetlosti iz čestica dima unutar senzora - Fotoelektrična komora. Ovo poslednje se sastoji od izvora svetlosti i fotodetektora bez direktne vidljivosti. Stupanjem čestica dima u komori,fotorisiver odražava svetlosnog snop. & Nbsp; Veća je koncentracija čestica dima u Photoelectric komori a značajnijim je promenama svetlosnog fluksa zbog rasipanja svetlosnih zraka.
Izvor svetlosti u modernom PHOTOELECTRIC tačkastom detektoru radi u impulsnom režimu emisije svetlosti koji obezbeđuje nisku potrošnju i duži vek trajanja Bolja otpornost na faktore smetnji te ovaj tip detektori odlikuje visokom osetljivošću.

Analogno adresabilni dimno-optički detektor ALN-EN

Konvencionalni dimnooptički detektor SLR-E3N

Konvencionalni dimnooptički detektor za korišćenje na brodovima SLR-E3M

Konvencionalni eksplozivno-otporni dimnooptički detektor SLR-E-IS

Temperaturni tačkasti detektori

Ovi detektori mere vrednosti temperature. Najčešće uključuju termistorski senzorski element koji je osetljiv na temperaturu poluprovodnika, pritom reaguju na promene temperature.Т

Evropski standard EN54 kategorizuje temperaturu detektora u zavisnosti od vremena i maksimalne temperature rada.

Temperaturni maksimalni detektori (sa fiksnom temperaturom) – aktiviraju se pri povišenoj temperaturi, iznad unapred određenog nivoa praga. Oni su pogodni za upotrebu samo u slučajevi kada očekivane blage porasti temperature. U suprotnom, detektor će se aktivirati prekasno, kada je sobna temperatura znatno viša nego temperatura aktivacije.

Konvencionalni termički detektor sa fiksnom temperaturom rada 60ºС DFJ-AE3

Konvencionalni termički detektor sa fiksnom temperaturom rada 90ºС DFJ-CE3

Konvencionalni vodootporni termički detektor sa fiksnom temperaturom rada 60ºС DFG-60E

Termodiferencijalni detektori – reaguju pri brzim promenama temperature. Oni imaju tipično sjedinjeno dejstvo - pokreću dostizanja određene temperature i ubrzanje rasta temperatura iznad unapred određenog limita. Ovo detektori nisu efikasni u veoma sporim promenama temperature

Analogno adresabilni termodiferencijalni detektor ATJ-EN

Analogno adresabilni multisenzorski vodootporni termički detektor ACB-EW

Konvencionalni termodiferencijalni detektor sa pragom rada 60ºС - DCD-AE3

Konvencionalni termodiferencijalni detektor za upotrebu na brodovima DCD-AE3M

Konvencionalni termodiferencijalni detektor DCD-CE3

Konvencionalni termodiferencijalni detektor za upotrebu na brodovima DCD-CE3М

Multisenzorno (kombinovani) tačkasti detektori omogućavaju reakciju više od jednog parametara, detektuju požar kombinovanjem dva ili tri senzori u detektora. Obično kombinuju PHOTOELECTRIC kameru temperature elementa. Ovi detektori se aktiviraju kod okidanja bilo kog senzora, omogućavajući čak i veće redukcije lažne uzbune.

Analogno adresabilni multisenzorski detektor ACC-E – dimnooptički i temperaturni