INFORMACIJE ZA PROJEKTANTE

SISTEMI DOJAVE POŽARA

požarni detektori>> Plameni detektori

Detektori plamena

Plameni detektori su uređaji koji reaguju na elektromagnetnu energiju otvorenog plamena, koja se pojavljuje u početnoj fazi požara. Osnovna komponenta elektromagnetne radijacije plamena, koja zavisi od dužine svog talasa, je podeljena na ultravioletnu, vidljivu i infracrvenu. Za detekciju plamena, kroz detektor plamena, koriste se fotodetektori kod kojih se svetlosna energija transformise u elektricnu - energiju fotona jedne ozracene supstance koju prenosi elektron. Fotodetektori plamena imaju maksimalno osetljivi opseg u kome je elektromegnetno zračenje plamena na maksimumu. Generalno se koristi u optičkom sistemu , koji povećava trenutnu snagu fotodetektora. Da bi se ograničio uticaj detektora plamena na svetlosni izvor,osim plamena koristeći dodatne tehničke mere - Optički filteri, dimeri i dr.

Plameni detektori obezbeđuju zaštitu prostorija sa visiokom opasnošću od požara, uključujući i eksplozivne zone. Često se koriste za zaštitu zona u hemijskoj ili petrohemijskoj industriji , vojnoj i drugim industrijama. Ti detektori su pogodni za detekciju požara iz supstanci u kojima se plamen formira i razvija brzo i pre nego sto se dim formira.

U zavisnosti od tipa elektromagnetne radijacije, koju otkrivaju detektori plamena, postoje dve vrste - ultraljubičasti i infracrveni.

Ultravioletni detektori plamena su pogodni za detekciju požara kod fluida (alkohol), gasove (vodonik) i metali. Rad ovih detektora u pulsnom modu omogućava dobru zaštitu od kratkoročnih smetnji. Emisija ultravioletnog zracenja je u poređenju sa infracrvenim u nižem intenzitetu i sa manje faktora smetnji. .

Konvencionalni ultravioletni detektor plamena HF-24

Infracrveni detektor plamena konstatuje emisiju svetlosti višeg optičkog spektra. Infracrveni detektori obicno koriste fotodiode i fototranzistore kao što su elementi senzora.

Konvencionalni infracrveni detektor plamena IFD-E

Konvencionalni eksplozivno otporni infracrveni detektor plamena IFD-E(IS)

Konvencionalni eksplozivno zaštićen infracrveni detektor plamena IFD-E(Exd)

Zbog svoje korišćenosti u eksplozivnim sredinama, ovi detektori su često eksplozivno otporni kao i otporni na varnice. Takođe su dostupni kao kombinovani ultravioletni/infracrveni detektori plamena, koji su posebno otporni na lažne alarme. Različiti modeli plamenih detektora se montiraju na zid ili tavanicu.