INFORMACIJE ZA PROJEKTANTE

SISTEMI DOJAVE POŽARA

Protivpožarni detektori>>Aspiracioni detektori

 SISTEMI ZA ANALIZU VAZDUHA (Aspiracioni sistemi za detekciju dima)

Serija FIRElink od Hochiki-ja omogućava visokokvalitetnu analizi vazduha sastoji se od javljača i cevi čepova koji omogućavaju veliku osetljivost uređaja na mestima kao što su računarske ili server sobe. Pomoću ove aplikacije, detektor može da generiše signal upozorenja čak i manjim koncentracijama dima unutar prostorije.

FIRElink-25 Aspiracioni detektor sa dve prikljucne cevi

Javljači sa jednom vazdušnom cevi, dizajniran za osiguranje ekstremne osetljivosti detekcije dima. Uređaj ima automatsko podesavanje. Projektovan je tako da može da se montira u priključnu stanicu, kompatibilan sa svim cevnim priključcima i dodacima kablova, omogućavajući instalaciji javljača da u finalnom stadijumu imaju prednost u odnosu na ostale komponenete sistema.

 • Minijaturni aspiracioni detektor dima
 • Visoka  osetljivost na rano otkrivanje dima, što je zagarantovano laserskom tehnologijom
 • Jedna cevi ima dužinu do 50m (za zone sa zarobljenim vazduhom)
 • Količina lažnih alarma je smanjena, shodno jedinstvenom sistemu detektovanja prašine
 • RS485 protokol se koristi za lokalnu mrežu i daljinskog prenosa podataka

Potvrda o usaglašenosti

 

FIRElink-100 Aspiracioni detektor sa dve prikljucne cevi

Detektor sa dve vazdušne cevi, dizajniran za pružanje izuzetne detekcije osetljivosti na dim. Uređaj poseduje automatsko podešavanje. Projektovan je tako da može da se montira u priključnu stanicu, kompatibilan sa svim cevnim priključcima i dodacima kablova, omogućavajući montažu u završnoj fazi,neposredno pred puštanje u rad  sistema.

 • Mali aspiracioni dimni detektor
 • Visoka  osetljivost na rano otkrivanje dima, što je zagarantovano laserskom tehnologijom
 • Dve (objedinjene) prikljucne cevi sa dužinom do 100m (za zone sa zarobljenim vazduhom)
 • Količina lažnih alarma je smanjena, shodno jedinstvenom sistemu detektovanja prašine
 • RS485 protokol se koristi za lokalnu mrežu i daljinski prenos podataka
 • Potvrda o usaglašenosti

  FIRElink-400

  Detektor sa četiri vazdušne cevi, dizajniran za pružanje izuzetne detekcije osetljivosti na dim. Uređaj je  otporan na prašinu i prljavštinu

  Detektor je u stanju da detektuje "prljave" i "čiste"  periode rada, na primer, danju ili noću automatski bira odgovarajuću osetljivost sistema bez potrebe za spoljnim podešavanjem

  • Visoka osetljivost na rano otkrivanje dima, što je zagarantovano laserskom tehnologijom
  • Količina lažnih alarma je smanjena, shodno jedinstvenom sistemu detektovanja prašine
  • RS485 protokol se koristi za lokalnu mrežu i daljinski prenos podataka
  • Četiri (objedinjene) priključne cevi sa dužinom do 400m (za zone sa zarobljenim vazduhom)

  Potvrda o usaglašenosti

  FIRElink-400CM

   Detektor sa četiri objedinjene vazdušne cevi. Opremljene sa integrisanim upravljivim modulom dizajniranim da omogući izuzetno osetljivu detekciju dima.

  • Uređaj otporan na prašinu i prljavštinu.
  • Dodat je "modul za upravljanje", koji omogućava korisniku da kontroliše, programira i testira druge iste FIRElink uređaje "u lokalnoj mreži"
  • >Visoka osetljivost za rano otkrivanje dima je garantovana laserskom tehnologijom
  • Četiri cevasta čepa sa odnosom dužine do 400m
  • Količina lažnih alarma se smanjuje zahvaljujući jedinstvenom sistemu za detekciju prašine
  • RS485 Protokol za upotrebu u lokalnoj mreži i daljinski prenos podataka
  • Upravljanje modul koji omogućava kontrolu nad drugima uređajima u lokalnoj FIRElink mreži

  Potvrda o usaglašenosti

  FIRElink-CM

  Samostalni/nezavisni upravljački modul, omogućava lokalno prikazivanje informacija, kontrola i upravljanje sistemima uključujući i do 127 drugih javljača FIRElink.

  • Omogućava i opšte programiranje svih funkcija javljača
  • Mrežno upravljanje do 127 javljača
  • RS485 komunikacioni protokol. Ugrađen izolator kratkog spoja, koji garantuje visoku pouzdanost 
  • Ugrađen programibilan serijski interfejs za vezu sa BASnet BMS komunikacione sisteme
  • RS232 serijski interfejs za sisteme za upravljanje grafičkim podacima
  • SenseNET PC Graphical Management System

  Relejna ploča

  Dizajnirana da kontroliše ulaze javljača koji se koriste za:

  • Daljinsku promenu režima rada"dnevni/noćni"
  • Daljinski restart ili prinudni ulaz u ClassiFire režim, kao i dobijanje informacija o prisustvu problema sa napajanjem.
  • 4 Normalno otvorena relejna kontakta za druge sisteme
  • Relejni kontakti sa komutacionim tokom do 0,4 А pri naponu od 24V
  • Kompatibilni sa FIRElink-400, FIRElink-100 и FIRElink-25
  • Aktiviranje se vrši postavljanjem kontakata u normalno zatvoren položaj.

  APIC

  Interfejsna ploča sa adresabilnim protokolom, koristi se za dekodiranje i prenošenje informacija direktno sa FIRELink javljača,direktno na Hochiki ESP kontrolni panel.

  Cevni priključak

  par elemenata uključenih u analizu vazduha iz serije FIRElink. Software PipeCAD, koji je standard za sveи FIRElink detektore, računa traženu dužinu cevastog priključka i konfiguraciju uređaja za svaku pojedinačnu isntalaciju.