INFORMACIJE ZA PROJEKTANTE

SISTEMI DOJAVE POŽARA

Požarni detektori>> Linearni dimnooptički detektori>>

Linearni dimnooptički detektori

Linearni dimnooptički detektori, uređaji,koji rade na dimnooptičkom principu, po metodi apsorpcije dimnih čestica unutar dometa svetlosnog zraka. Realizovani su u dve varijante:

-          Linearni dimnooptički detektor "tip bariera" - sastoji se od dva odvojena uređaja - svetlo predajni zrak (izvor svetlosti) i prijemnik koji su postavljeni na određenom rastojanju jedan od drugog;

Konvencionalni linearni dimni detektor tipa „Barijera" SPC-ET

-          Linearni reflektor fotoelektrični detektor - sastoji se od detektora sa ugrađenim prijemnikom i predajnikom, koji se nalazi na određenoj udaljenosti od detektora.

 Konvencionalni odražajni linarno dimni detektor tipa SRA-ET

Oba linearna fotoelektrična detektora se aktiviraju na dim i montiraju se jedni naspram drugih. Drugi tip se takođe aktivira na preseku grede sa zagrejanim vazduhom,što ga čini pogodnim za detekciju požara iz tečnosti, iz koje izlazi dim. Osim toga, taj tip je osetljiviji od prvog tipa (aktivira se sa manjim česticama) i pogodan za rano otkrivanje različitih tipova požara. Pri montiranju odražajnih dimooptičkih detektora u nepogodne sredine, mogu se javljati lažni alarmi. Da bi smanjili aktiviranje linearnog fotoelektričnog dimnooptičkog detektora na prašinu i mogućih svetlosnih uticaja koriste se drugacije vrste metoda i sredstva – specijalni filtri, podešavanje osetljivosti i dr.